บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

ที่ปรึกษาด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร

ด้วยเล็งเห็นถึงความต้องการของลูกค้ากลุ่มนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์
ลูกค้าที่ต้องการขายต่อ และผู้ให้เช่า ที่มีแนวโน้มมากเพิ่มขึ้น บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จึงขยายธุรกิจด้านการบริหารสินทรัพย์ บริการด้านการฝากขาย ฝากเช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท เพื่อรองรับตลาดตามนโยบายการให้บริการแบบครบวงจรแก่ลูกค้าและนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์